Mời Quý khách hàng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn chi tiết nhất về dự án khu đô thị TNR AMALUNA Trà Vinh.

Liên hệ

TNR AMALUNA TRÀ VINH

Địa chỉ: Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

ĐT: 0961233477

Email: tnramaluna@gmail.com

Website: https://tnramalunatravinh.com